Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Kdo je Charita

Obrázek

Charita Česká republika je nezisková humanitární organizace a největší nestátní poskytovatel sociálně zdravotních služeb u nás. Hlavní činností je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Charita Česká republika je členem Caritas Internationalis, která koordinuje humanitární a rozvojovou činnost národních Charit celého světa v oblastech krizí či katastrof. Oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity České republiky uskutečňuje humanitární projekty rychlé pomoci i projekty dlouhodobé rozvojové pomoci.

Jednotlivé (arci)diecézní Charity pomáhají konkrétními dlouhodobými rozvojovými projekty v mnoha zemích světa (Plzeň - Bolívie, Paraguay, Hradec Králové - Indie, Olomouc - Haiti, Súdán/Dárfúr, Barma, Zakarpatská Ukrajina, Brno - Zimbabwe, Znojmo - Ukrajina, atd.).

Posláním Rozvojového střediska ADCH Praha je podporovat chudé děti v rozvojových zemích ve vzdělávání a tím jim otevírat cestu k perspektivnější budoucnosti a radostněji prožitému dětství. Projekt Adopce na dálku® pomáhá dětem, rodinám i celým komunitám k všestrannému rozvoji, k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně. Projekt Adopce na dálku® působí mimo jiné v Indii, Ugandě, Kongu a Zambii.

* * *