Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Často kladené dotazy

Dotaz 1: Chtěla bych jednorázově přispět menší částkou. Bojím se ale, že mi budou v dalších letech chodit nějaké složenky.

Odpověď 1: Nebudou. Částku můžete poslat na účet č. 749011/0100 u Komerční banky Praha. Můžete uvést specifický symbol 21053 a variabilní symbol 20801 (středisko Solwezi) nebo 798 (rozvojový fond) nebo 798 (fond dárků).

Dotaz 2: Chtěli bychom adoptovat dítě z Ugandy.

Odpověď 2: Kontaktujte přímo Rozvojové středisko ADCH Praha nebo si dítě vyberte na jeho webových stránkách.

Dotaz 3: Když jsem četl o zakoupení vánočního stromu, cítil jsem se pobouřen. Proč musí kvůli sponzorování života a studia afrických dětí být u nás káceny stromy? Pak jsem si ale dále všiml, že je možné strom zakoupit a nechat stát (snad NAVŽDY). Takovou formu sponzoringu samozřejmě podporuji a mám o ni aktivní zájem.

Odpověď 3: Stromy byly omylem vysázeny na chráněném území - pěkné horské louce Drahanské vrchoviny. Tou dobou se o území starala katastrálně příslušná obec. Brzy se ukázalo, že se chráněný hořeček český (zachoval se pouze na několika místech u nás a nikde jinde na světě) mezi stromy nemůže růst. Hořeček kvete na přelomu srpna a září. Kvůli jeho ochraně nyní kosí louku pravidelně dvakrát ročně dobrovolníci - koncem června a koncem října tj. po vysemenění rostlin. Garantem jsou lidé z botanického ústavu v Brně. A smrky? Po dohodě všech zúčastněných bylo rozhodnuto smrky vykácet. Když už kácet, tak nám je nabídli pro firmy na Vánoce - pro domácnost jsou příliš velké. V okolí této louky (0,80 ha) jsou veliké plochy lesů, o přírodu se nebojte.

* * *