Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Gurukiran


Aktuální fotografie (listopad 2010):
Obrázek

Má drahá této,
Gurukiron Poojary, vaše milující sponzorované dítě, Vás zdraví a je potěšen, že Vám může napsat tento dopis. Přeji Vám dobré zdraví a vše nejlepší.

V současné době studuji 8. ročník státní vyšší školy. Ve škole máme 8 učitelů a vyučují nás velice dobře. V mé třídě nás je 46 studentů. Naše pololetní zkoušky se konaly od 27 září do 6 října. V naší škole máme skauty a vedoucí. Ve škole máme výuku počítačů a tělocvik. Máme velké hřiště a tam jsou sektory pro různé druhy her. Dne 15. srpna se konala na naší škole oslava Dne nezávislosti, nejprve čestný host vztyčil státní vlajku a pak následovaly různé kulturní akce a rozdávaly se sladkosti. Dne 2. října jsme ve škole oslavovali svátek Gandhi Jayanthi. Od 7 do 24 října jsme měli prázdniny. Díky tomu, že bydlím v domě u tety, chodím do školy. Od domu mé tety to je do koly 1 kilometr. Z naší školy se dvě družstva zúčastnily turnaje s jinými družstvy ve hře khokho. Naše chlapecké družstvo se umístilo na 2. místě.

V naší domácnosti jsme 4 členové. Moje sestra navštěvuje 6. ročník. Můj tatínek pracuje jako dělník. Moje maminka balí doutníky. Pro naši domácí potřebu si pěstujeme různé druhy zeleniny. V měsíci září jsem putoval se svou tetou do chrámu Thirupathi a bylo to krásné. Žijeme ve shodě s našimi sousedy. Během prázdnin jsem pomáhal mamince a hrál si se svými přáteli a četl knihy.

V měsíci květnu se naši rodiče zúčastnili soustředění na Mount Rosary na téma vývoj a výchova dítěte. Školitel jim zodpověděl některé jejich dotazy, týkající se očekávání ze strany dětí. Bylo řečeno, že dobré chování je základem úcty a vychovává dobré občany. Školitel řekl, že rodiče by neměli dávat dětem příliš svobody. A měli by mít úctu k Bohu. Rodiče mají na svých bedrech velkou zodpovědnost vést děti správnou cestou. Mají opravovat jejich chyby a podporovat v nich sebevědomí a čestnost. Povinností rodičů je zajistit, aby děti studovaly a postavily se na své vlastní nohy a staly se dobrými občany.

Dne 30. května se na Mount Rosary konala slavnost Sázení stromů. Představení zahájili slavnost zasazením mladého stromku. Vysvětlili důležitost sázení rostlin a stromů a mluvili o úrodnosti půdy. Během slavnosti jsme dostali sazenice a doma jsme je zasázeli a nyní dobře prospívají. Jsme vděční řeholním sestrám z Mount Rosary za přípravu setkání takovéhoto druhu.

Vy jste mi věnovala peníze na úhradu školních poplatků, deštník a dalších věcí pro mé vzdělání, za které jsem Vám velmi vděčný. Bůh Vám požehnej a nechť Vám udělí dobré zdraví a štěstí.

Přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.
Ještě jednou Vám děkuji a zůstávám s pozdravem
Gurukiron

Překlad dopisu napsaného Gurukiranem Poojary dne 3.4.2010

Má milá dárkyně,
tento dopis Vám píše GuruKiron Poojary, Vaše milující sponzorované dítě, a prosí Vás o Vaše požehnání. Mám se dobře. Přeji Vám všechno nejlepší a posílám vám své zbožné pozdravy.

Navštěvuji 7. třídu na vyšším stupni základní školy svatého Ignáce v Kadalakere. Dne 26. ledna máme Den republiky a ve škole se konala oslava. Naše škola nám poskytuje zdarma výuku počítačů. Do školy bylo zakoupeno 12 počítačů. Ale není pro ně místo. Takže se zahájila výstavba nové učebny. Nějaký štědrý dárce nám daroval peníze na vybudování učebny. Otevření učebny se bude konat v červnu. Ve škole máme také skauting a tělocvik. Každý pátek se ve škole hraje bajana. Pro bajanu natrháme květina na školní zahradě. Od 1. do 10. dubna budou v naší škole na praxi studenti - budoucí učitelé. Dokončili jsme naše závěrečné zkoušky. Ty se konaly od 22. do 27. března. Složil jsem je dobře. Konalo se převedení do 7. ročníku. Učitelé nám dali dobré rady a my jsme věnovali naší škole 10 talířů na znamení lásky a vděčnosti našim učitelům. Doufám, že zdárně dokončím 7. ročník a v červnu přejdu do 8. ročníku. Od 10. dubna budeme mít letní prázdniny.
pokračování dopisu se ukáže po kliknutí zde...

K dopisu z 3.4.2010 bylo přiloženo výroční vysvědčení / zpráva o pokroku dítěte

Gurukiram má opět samé jedničky a byl druhý nejlepším žákem ve třídě...
plný text zprávy se zobrazí po kliknutí zde...


Překlad dopisu psaného Gurukiranem Poojary 20.04.2009

Má drahá teto,

tento dopis Vám posílá Vaše milující podporované dítě Gurukiram a vyprošuje si Vaše požehnání. Daří se mi dobře a doufám, že i Vám se daří dobře. Ve svých modlitbách prosím o Vaše zdraví.

Studuji na vyšší základní škole sv. Ignáce v Kalkadere. Ukončil jsem 6. třídu a nyní budu pokračovat sedmou třídou. Ukončili jsme naše zkoušky za 2. semestr. Zkoušky se konaly od 3. do 31. března. Již jsem se dozvěděl výsledky a jsou tyto: jazyk kanada A+, jazyk anglický A+, hindština A+, matematika A+, přírodní vědy A+ a společenské vědy A+.
pokračování dopisu se ukáže po kliknutí zde...

K dopisu z 20.4.2009 byla přiložena výroční vysvědčení / zpráva o pokroku dítěte
plný text zprávy se zobrazí po kliknutí zde...

Adoptivní rodič Gurukiruna pečlivě opatruje fotografie, ze kterých můžeme vidět, jak chlapec roste.

Obrázek
leden 2003
Obrázek
duben 2006
Obrázek
duben 2007
Obrázek
duben 2008


Text posledního dopisu od ředitelky programu Adopce na dálku z kláštera v Indii.
MOUNT ROSARY CHARITABLE INSTITUTIONS
ALANGAR, MOODBIDRI – 574 227, D.K. (jižní Indie)

Datum: 21.10.2008

Vážená paní ...,
nyní nastala pro všechny naše sponzorované žáky polovina školního roku. Byl to současně čas náročný na výzvy, ale také čas radostný. Pro naše žáky uplynulo pět měsíců učení a právě teď složili dobře své zkoušky. Z tohoto důvodu to byla velká výzva. Nyní probíhají měsíční prázdniny v polovině školního roku, zvané dasara. Zanedlouho žáci opět zahájí dalších pět měsíců školní docházky a potom budou v měsících březnu a dubnu a někteří měsíci v květnu skládat své závěrečné písemné zkoušky.

Toto období v září a říjnu je pro naše žáky také časem radostným. Dne 8. září a v navazujících dnech slavili naši křesťanští žáci slavnost narození požehnané Panny Marie, matky Ježíšovy. Je to také období sklizně, kdy se výpěstky deštivého ročního období přinášejí domů a do kostela k požehnání a k díkůvzdání. Přikládáme dvě fotografie z této události.

Obrázek
Foto 1: školní děti obětující květiny požehnané Panně Marii při přípravě na slavnost 8. září, zpívající při tom radostné chvalozpěvy pro děťátko Marii.

Obrázek
Foto 2: To je snímek nově požehnané rýže přinášené v procesí a za modliteb do kuchyně, aby z ní byl připraven pokrm z čerstvých rýžových zrn.

Také muslimští žáci oslavili radostné svátky v září a říjnu, když se připravovali na svou slavnost čtyřiceti dní ramadánového postu a pokání. Na konci kajícných dní oslavovali svůj radostný svátek Id-Milad (oslava narození Mohameda).

V průběhu těchto měsíců oslavili svůj svátek Dasara také hinduisté. Jedná se o svátek bohyně Sharada, která porazí zlo a nastolí v lidské společnosti dobro. Proto všechny tyto svátky přinesly mezi naše sponzorované žáky radost a společenství, a oni Vám posílají přání radosti a štěstí.

Nyní probíhají pololetní prázdniny. My je označujeme jako svátek svatého archanděla Michaela. V Indii se nazývají svátky Dasara. Mount Rosary využilo těchto prázdnin, aby shromáždilo naše podporované studenty ve skupinách a mohlo proběhnout vzdělávání v rozšiřování zdravotního povědomí a hodnotové výchově. Shromáždili jsme je v sedmi skupinách.

Ve skupině zaměřená na zdravotní povědomí bylo pro žáky hlavní tématem poučení o první pomoci.
Cílem zdravotního vzdělávání a rozšiřování povědomí bylo
- pomoc v případě naléhavého zdravotního případu ve vesnickém prostředí,
- pomoc v případě řezných ran a pohmožděnin, poleptání atd. ve školním prostředí,
- pomoc v případě úrazu elektrickým proudem, kousnutí hadem atd. a podobných naléhavých případů v domácím prostředí a
- pomoc v případě dopravní nehody a příhod vyžadujících kardio-pulmonární resuscitaci.

Toto vzdělávání se neskládalo pouze z přednášek, ale také z praktického předvedení a vysvětlování na názorných ukázkách.

Smyslem druhého tématu - hodnotového vzdělávání - bylo předat našim žákům pravé hodnoty jako poctivost, bezúhonnost, čistotu srdce, pracovitost a píli při práci, zdvořilost, obětavost, odvahu (zmužilost) a dobročinnost (lásku k bližním). Každá z těchto hodnot byla vysvětlena na příkladech, aby je žáci snadno pochopili. Jednou z hodnot, na které jsme kladli mimořádný důraz byla dobročinnost se zaměřením na starší, slabé a méně privilegované lidi.

Dříve než zakončím tento dopis ráda bych zmínila roli a těžkou práci mých řádových sester, pomocnic Mount Rosary, směřující k tomu, aby program podpory žáků byl skutečně úspěšný. Práce sester ve vesnicích je velmi těžká a usilovná. Musí snášet extrémní klimatické podmínky jednotlivých ročních období. Sestry navštěvují vesnické domy, setkávají se s rodiči a jednotlivými členy rodiny. Nejprve trpělivě a s pochopením naslouchají. Potom sdělí své představy o vzdělávání dětí a nápady ke zdokonalení domácnosti či hospodářství. Přitom s úctou přihlížejí ke všem místním vesnickým hodnotám a tradicím. Někdy jsou ovšem sestry také odmítnuty a musí dokázat překonat bolestné situace. Příkladem toho nám je nyní nedávno svatořečená svatá, řádová sestra Alfonsa.

Dne 12. října 2008 jsem se mohla zúčastnit slavnostní prohlášení sestry Alphonsy za svatou ve Vatikánu v Římě. Poznala jsem tam někdejší dítě, malého chlapce, dnes již dospělého muže, který měl od narození postiženou nohu a který se zázračně uzdravil při chlapcově návštěvě hrobu sestry Alphonsy zde v Indii. Tak se ukázala láska sestry Alphonsy k dětem, která se u Boha Všemohoucího modlila za uzdravení nohy tohoto dítěte, když lékařská péče byla bezvýsledná. Papež Benedikt XVI citoval při velebení svaté Alphonsy její vlastní slova: „Pokud bych neměla některý den snášet utrpení, považovala bych tento den za ztracený.“ To je i motivem práce mých sester ve službě obětavé sesterské práce. I pro program podpory žáků platí, že musíme být vždy připraveny snést jakékoliv nesnáze, které nakonec přinesou úspěch a zlepšení situace lidí v nouzi. Jsem přesvědčená, že úsilím mých sester a trpělivostí dosáhne program podpory vzdělávání žáků úspěchu.

Děkuji Vám a přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok. Přeji Vám úspěchy a co nejlepší zdraví.

S upřímnými pozdravy

Sr. Prescilla D’mello
ředitelka programu


Dílčí překlad dopisu psaného Guru Kiranem Poojary
25.10.2008
Má drahá teto ...,

pozdravy a srdečný pozdrav od Guru Kirana. Moje rodina se připojuje k pozdravu Vám. Jsme Vám vděční za pomoc, kterou nám poskytujete.

Jsme malá pětičlenná rodina: moji rodiče, moje babička a my dva sourozenci (já se sestrou). U domu máme zeleninovou zahrádku.

Škola, do které chodím, je spravována trustem (svěřeneckou společností) Sevagali z Mangalore. Má dobrý podíl na rozvoji školy. Mimo výchovy a výuky máme ve škole různé aktivity jako sport, tanec, zpěv a řečnictví. Naše škola se zúčastnila na meziškolní soutěži ve sportech. Naše škola si vybojovala 2. místo ve hře kho-kho (indická hra na hřišti pro dvě družstva po 12 hráčích, kde „lovci“ honí a dotykem vybíjejí „běžce“). Já jsem byl také členem družstva.

Jsem v šesté základní třídě a má sestra je ve čtvrté základní třídě. Studujeme dobře a získali jsme za naše učení dobré známky.

Naše škola pro nás bude pořádat počítačové kurzy. Před každou prací máme společnou modlitbu.

My bydlíme na vesnici. Hlavním zdrojem příjmů je obdělávání půdy. V naší vesnici je velká vodní nádrž, kde je možné jezdit na lodičkách.

V našem studiu nám pomáhá Mount Rosary. Mimo jiného organizuje semináře pro starší, týkající se zdravovědy, pokročilých pěstebních metod, venkovských léčiv. Pro nás žáky byl letos organizován tábor. Hlavními tématy tábora byla 1) hygiena a 2) sociální hodnoty jako
1) pravda
2) vize
3) zasvěcení se
4) pilná práce
5) úcta ke starším
6) obětavý (nesobecký) život
7) význam pomoci druhým
8) odvaha
9) naučit se žít v souladu s tím, k čemu byl člověk povolán)

Jsme Vám vděčni,

Váš oddaný
Guru Kiran Poojary

* * *