Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Kontakt a dárcovství


Kontakt Adopce na dálku: adopce@charita-adopce.cz
Příspěvky, podněty a připomínky k této stránce: matena@bk.cz

Číslo účtu: KB Praha 749011/0100

Variabilní symbol:
V případě jednorázového daru použijte variabilní symbol 20801 (rozvojový projekt Solwezi, Zambie) nebo 799 (rozvojový fond obecně).
V případě adopce Vám bude variabilní symbol přidělen s Vaším adoptovaným dítětem.

Specifický symbol:
V případě zájmu o potvrzení si vyžádejte předem svůj vlastní specifický symbol.
Pokud potvrzení nepotřebujete, můžete uvést specifický symbol: 15437 (Uganda), 21053 (Zambie), 4557 (Indie).

Potvrzení pro daňové účely zasílá Rozvojové středisko ADCH Praha v lednu, ovšem pouze dárcům registrovaným v databázi (jako sponzor konkrétního dítěte nebo jako již jednou registrovaný dárce).

* * *