Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Patricia


červen 2010 - Patricia za nejasných okolností zmizela a její účast v programu Adopce na dálku musela být ukončena. Podrobnosti viz: VÝSTUPNÍ LIST (datovaný 01.06.2010)...

Obrázek
březen 2010 - poslední fotografie Patricie

Výroční zpráva Adopce na dálku z 14.12.2009 se otevře kliknutím sem....

září 2009 - dopis od Patricie o úmrtí maminky se otevře kliknutím zde...

Dle zprávy koordinátora Adopce na dálku V Zambii zemřela v sobotu 19.9.2009 Patriciina maminka.
Prosím o modlitbu za ni i za Patricii, která se tak stala oboustranným sirotkem.


Obrázek


V červnu 2009 jsme od Patricie obdrželi první dopis od září 2008. Delší dobu nenavštěvovala školu, byla poslána na měsíc ke starší sestře do Chingoly. Okolnosti nejsou jasné.

Obrázek
Obrázek

Teprve v červnu 2009 jsme obdrželi vysvědčení od Patrici za předchozí školní rok a zpráva o postupu do 4. ročníku. Ačkoliv se trochu zlepšila, její výsledky jsou stále velmi špatné. Držíme palce, aby se jí dařilo lépe.

Obrázek

Výroční zpráva Adopce na dálku z 21.01.2009 (dorazila až v létě 2009)

1.Jméno: Patricia Chanda, kód dítěte 21382
2.Datum narození: 29.12.1998
3.Bydliště: Solwezi
4.Zdravotní stav dítěte: dobrý
5. Změny v životě dítěte a situace rodiny: Matka dítěte a její strýc se z důvodu vysokého nájemného odstěhovali z přístřeší, kde dřív bydleli na nové místo ve stejném compoundu (chudinské čtvrti). Koncem srpna 2008 bylo zjištěno, že Patriciina matka je HIV pozitivní a byla přijata do léčby antivirotiky v diecézním programu péče o nemocné v domácnosti.

6. Vysvědčení za školní rok: 2008 Název školy: St. Charles Academy Ročník: 3
Předmět maximum závěrečné zkoušky
1. angličtina 30 15
2. přírodní vědy 30 15
3. matematika 30 12
4. společenské vědy 30 6
5. jazyk kikaonde 30 13
6. náboženská výchova 30 11
celkem 180 72

7. Nejoblíbenější předmět: angličtina
8. Další školní rok: 2009 Název školy: St. Charles Academy Ročník: 4
9. Cíl dítěte v životě: stát se zdravotní sestrou
10. Další informace o pokroku dítěte: Patricia se ve všech předmětech v tomto roce zlepšila nebo nezhoršila. Má velký zájem o školu a mohla by pracovat lépe než teď. Postoupila do 4. ročníku.
11. Dítě obdrželo: Patricia se zúčastnila zábavného dětského dne a sportovního dne, kde si užila her a soutěží i cen. Obdržela školní poplatek na celý školní rok (tři trimestry), koupili jsme jí školní uniformu a jako vánoční dárek 2008 dostala školní tašku. Patricii byla také uhrazena registrace na městském zdravotním středisku v Solwezi a zúčastnila se besed o hygieně a o malárii. Patricia dostávala v 1. a 2. trimestru 3x týdně a později ve 3. trimestru každý den školního vyučování ve škole oběd.

Vypracoval: Lloyd Kalamba
Razítko, podpis ředitele centra

Duben 2009:
Patricia se zúčastnila školního Dětského dne pořádaného na konci školního trimestru v dubnu 2009 (na obrázku na startu závodu vlevo).

Obrázek

Mrňata zatím skákala na nafukovacím hradu.
Obrázek

Na "střelnici" se stála dlouhá fronta.
Obrázek

Každý "rybář" má svůj osobitý styl (městem Solwezi protéká menší říčka, tak kluci mohou trénovat).
Obrázek

Sladkosti jsou dobré, ale nový sešit a tužka je ještě lepší!
Obrázek

V září 2008 nám Patricia poslala dopis a tento obrázek:

Obrázek
Úryvek z dopisu:
Patricia říká, že na Vánoce budou nápoje a sušenky a že na Štědrý den půjde do kostela a bude zpívat a tancovat. Patricia vám přeje radostné Vánoce a šťastný nový rok, teto a strýci!

Obrázek
foto: srpen 2008

* * *