Adopce na dálku ®
...naděje nejen v srdci Afriky
iniciativa adoptivních rodičů Blansko

Preethinesha D´souza


Obrázek
Preethinesha D´Souza (nar. 28. 9. 1995) žije se svými rodiči a bratrem ve vesnici Fazir v indickém státě Karnataka. Otec pracuje jako námezdní dělník – zemědělec, nemá tedy stálou práci. Matka si vydělává rolováním tabáku. Preethinesha v květnu úspěšně ukončila poslední ročník „Bacherol of Commerce“ – naše vyšší odborná škola se zaměřením na obchod. Preethinesha si už hledá nové zaměstnání, a proto z programu Adopce na dálku odchází. Preethinesha děkuje za modlitby podporu při svém studiu. Pozdravuje všechny děti z naší farnosti a hlavně všechny organizátory charitativní módní přehlídky. Akce se jí líbila. Preethinesha velmi dobře ovládá angličtinu, ve které pro nás píše dopisy.

Dopisy od Preethineshy


Vamanjoor, září 2016

Drahý otče Jiří Kaňo,

zdravím Vás já, Vaše Preethinesha D´Souza, a opět Vám píšu dopis. Jak se máte? Nám se daří dobře. Obdržela jsem Váš dopis z 25. února 2016 společně s obrázkem. Moc děkuju za velikonoční přání. Pošlete ode mě pusu všem dětem z Vaší farnosti. Děkuju za to, jak jste mě pochválili za pokrok ve studiu. Já zase musím opravdu ocenit tu dobročinnou módní přehlídku a aukci, kterou pořádaly mladé dívky z Vaší farnosti, aby podpořily chudé.

Těší mě, že Vás mohu informovat, že jsem ukončila studium oboru Bachelor of Commerce (bakalář obchodu). Teď hledám zaměstnání. Už jsem byla u několika pohovorů a doufám, že práci brzo získám.

Moc děkuju za podporu při studiu. Byli jste pro mě opravdová pomoc v nouzi. Budu si pořád připomínat Vaši štědrost a dobrotu. Má rodina Vám také děkuje. Stále na Vás budu pamatovat. Opravdu velké díky.

V dubu a květnu u nás bylo obrovské vedro. V té době jsme strádali nedostatkem vody. Vypadávala také elektřina. Teď v období dešťů je počasí chladivé a příjemné.

S vděčností končím tento dopis.

Vaše milující dítě
Preethinesha D´Souza

Únor 2016

Drahý otče jiří Kaňo a přátelé,

Srdečně Vás zdraví Vaše Preethinesha D´Souza. Jsem ráda, že Vám mohu napsat pár řádků. Všichni doma jsme zdraví. Doufám, že je to tak i u Vás. Přeju Vám všem šťastné Velikonoce. Kéž na Vás Bůh o těchto Velikonocích vyleje svá požehnání a dopřeje Vám dostatek zdraví a úspěchu.

Obdržela jsem výsledky zkoušek po pátém semestru. Získala jsem 53 %. Po ukončení semestru jsem měla měsíční prázdniny. V té době jsem se zúčastnila semináře věnovaného soukromému podnikání. Dostali jsme informace o tom, jak začít s vlastní živností a zaměstnat sami sebe. Ve zbytku času jsem byla doma a pomáhala mamince s domácími pracemi.

Šestý semestr mi začal v lednu. 18. ledna se pořádal sportovní den. Zapojila jsem se ve hře co – co. 3. března oslavíme den školy a 4. března bude den tradic. Bude se konat mnoho kulturních programů a my si oblečeme sárí.

Plánuju, že po šestém semestru nastoupím do zaměstnání. Děkuju mockrát za všechnu lásku a podporu, kterou mi věnujete. Stále na Vás budeme vzpomínat v modlitbách. Uzavírám svůj dopis s prosbou o Vaše požehnání.

Vaše milující dcera
Preethinesha D´Souza

29. října 2015

Milý otče Jiří Kaňo a všichni přátelé,

srdečně Vás zdraví Vaše Preethinesha D´Souza. Píšu Vám pár řádek, abych Vám popřála šťastné Vánoce a báječný Nový Rok 2016. Ať Vám Pán hojně žehná.
Váš dopis ze 4. října 2015 mě moc potěšil. Také mi došel pěkný obrázek kostela a fotografie všech dětí, které byly u Prvního svatého přijímání. Tady v Indii oslovujeme kněze „otče“. Smím Vám tak říkat? Prosím, otče, žehnejte mi a modlete se za mne. Obejměte a polibte za mě děti z Vaší farnosti a vyřiďte jim moje blahopřání. Děkuju, že mě tak podporujete ve škole.

Mám ráda ptáky, a proto je pořád kreslím. Tady v Indii jsou nádherní ptáci a já kreslím z knížky, která se jmenuje Prathiba. Svatebčanům se v Indii také žehná v kostele a vyměňují si prstýnky. Po svatbě pořádáme večeři v sále. Během postní doby a období dešťů se svatby nekonají.

Díky Vaší pomoci má studia zdárně pokračují. Zkoušky po pátém semestru začaly 3. listopadu a skončí 2. prosince. Před zkouškami budu mít dva týdny prázdnin na přípravu. Po zkouškovém období jsou dvacetidenní prázdniny.

V srpnu jsme oslavili Den Unie. V ten den se konaly mezitřídní soutěže. Naše třída se zapojila do soutěže ve skupinovém tanci. 4. srpna jsme měli den talentů. Opět se pořádaly soutěže a zúčastnila jsem se soutěže ve skupinovém tanci. Naše škola též oslavila svátek Onam. Před školou všichni studenti nakreslili velkou Rangoli a Keraliané si oblekli tradiční bílá Sárí. Také jsme oslavili Atid Onji Dina. V tento den přinesli studenti do školy jídla z domu a měli jsme společnou hostinu.

Děkuju za krásné šaty a dárek pro rodinu, který jsme Vaším přičiněním obdrželi od centra Dharma Jyothi. Ať Vám nastávající Nový rok přinese dobré zdraví, lásku, radost a úspěch. Uzavírám svůj dopis s prosbou o Vaše modlitby a požehnání.

S pozdravem
Vaše dcera Preethinesha D´Souza

červen 2015

Milý otče Jiří Kaňo,
S láskou na Vás vzpomínám a přeji Vám mnoho štěstí. Prostřednictvím tohoto dopisu Vám chci přiblížit něco málo z uplynulé doby. Mně i mé rodině se daří dobře. Doufám, že stejné je to i s Vámi. Má rodina Vás pozdravuje. Jak se daří přátelům z farnosti svatého Martina?
Vaše vánoční pozdravy s datem 19. ledna jsem obdržela. Děkuji za vánoční i novoroční přání, která mě velmi potěšila. Měla jsem radost i z toho, o čem jste mi napsal v dopise. Pošlete všem svým farníkům ode mě velké objetí a políbení. Děkuji, že jste mi napsal o vánočním slavení. Tady v Indii pospolu žijeme hinduisté, muslimové i křesťané. A tak hinduisté slaví svátek Deepavati, muslimové slaví Ramzan a Keralové (obyvatelé sousedního indického státu) slaví Onam. Katolíci slaví vánoční a velikonoční svátky ve velkém.
Díky milosti Boží a Vaší pomoci moje studium pokračuje dobře. Od května mám za sebou všechny zkoušky. Ráda Vám sděluji, že jsem dokončila druhý ročník studia „Bakalář obchodu“. Postoupila jsem do 3. ročníku. Čeká mě poslední ročník bakalářského studia. Ráda bych ještě potom studovala další dva roky, abych získala magisterský titul, pokud mi to umožníte. Jsem Vám moc vděčná.
Po zkouškách jsem měla měsíční prázdniny. Byla jsem na svatbě své sestřenici. Svatba byla prostá a konala se na radnici. Byla pozvaná rodina a přátelé. Pomáhala jsem jim uklidit a vyzdobit dům. Moc se mi líbilo jíst masitá jídla a setkávat se s příbuznými.
Také jsme oslavili výroční den naší školy. Je to 6. března. Při té příležitosti se konaly různé kulturní akce. Vystupovala jsem s taneční skupinou. Z centra Dharma Jyothi jsem získala všechny potřebné věci ke studiu. Je to díky Vaší pomoci. Moc děkuji za Vaši štědrost.
Těmito několika řádky uzavírám svůj dopis.
Vaše milující dcera
Preethinesha D´Souza

listopad 2014,Vamanjoor

Milý Jiří Kaňo a všichni přátelé,

Ahoj! Jak se všichni máte? Píše vám Vaše Preethinesha D´Souza. Mně i mé rodině se tady daří dobře. Jak se daří Vám? Zase nastává překrásný vánoční čas, a tak využívám příležitosti, abych Vám popřála šťastné Vánoce a požehnaný Nový Rok 2015. Kéž radost z Kristova narození prozáří Vaše srdce mírem a nekonečnou Láskou.
Moc mě potěšil Váš dopis s namalovanou květinou a ovečkou. Mnohokrát děkuju. Všem přátelům z farnosti svatého Martina posílám vřelé objetí a políbení. S radostí jsem si Váš dopis přečetla. Líbilo se mi číst, jak každý rok pořádáte zahradní slavnost Garden Party.
Díky Vaší pomoci pokračuju zdárně ve studiu. Zkouškové období za třetí semestr začalo 20. října a skončí 10. listopadu. Před začátkem zkoušek jsem měla týden prázdnin na zopakování učiva. Po zkouškovém období mě čeká dvacet dní prázdnin. V naší škole jsme oslavili Den Unie. V ten den se pořádaly mezitřídní turnaje. Naše třída se zúčastnila ve hře Skit. V červenci se konal den talentů a konaly se soutěže. Zapojila jsem se ve skupinovém tanci a naše skupinka vyhrála třetí místo. Ve škole jsme oslavili svátek Onam. Před školou všichni studenti kreslili Rangoli. Teď u nás začíná zima. Během období dešťů bylo velmi příjemné počasí. Zima u nás není vůbec studená v porovnání s vaší zimou. V červnu moc nepršelo. Na proti tomu v červenci pršelo nepřetržitě. Deště pokračovaly od července a srpna až do září.
Jako obvykle se už těším na Vánoce. Je to můj oblíbený svátek. Na štědrý večer ozdobíme vánoční stromek malými blikajícími žárovičkami. O půlnoci se zúčastníme mše v kostele, kde oslavíme narození Ježíše. Po mši svaté se všichni zdravíme a přejeme si. Maminka přichystá sladkosti. Děkuju za krásné šaty a rodinný dárek, které nám za Vaše příspěvky poskytlo centrum Dharma Jyothi.
Kéž Vám nadcházející rok přinese dobré zdraví, lásku, radost a úspěch. S prosbou o Vaši modlitbu a požehnání uzavírám svůj dopis.

Vaše milující dítě
Preethinesha D´Souza

Vamanjoor květen 2014

Milý sponzore Jiří Kaňo a všichni přátelé z farnosti svatého Martina.

Tímto dopisem Vás srdečně zdraví Vaše Preethinesha D´Souza. Mým rodičům i bratrovi se daří dobře. Doufám, že Vám také. Moje rodina Vás všechny pozdravuje.
Obdržela jsem Váš dopis s datem 2. února a také pohlednici. Moc za ně děkuju. Děkuji také za novoroční přání. Těšilo mě přečíst si o Vašich oslavách Vánoc a děkuju za pochvalu mého studijního snažení.
V dubnu jsem vykonala zkoušky k ukončení druhého semestru. Ráda Vás informuji o tom, že jsem zkoušky zvládla a z prvního ročníku jsem postoupila do druhého ročníku obchodní školy. Po zkouškách jsem měla měsíc letních prázdnin. Během nich jsem se účastnila krejčovského kurzu. Doma jsem pomáhala s úklidem a četla noviny.
V únoru naše škola pořádala různé sportovní soutěže. Zapojila jsem se ve hře Kho-kho. 8. března jsme slavili výroční den školy. Ten den se odehrály různá kulturní vystoupení. Vystupovala jsem ve skupinovém tanci.
Sociální centrum Dharma Jyothi mi poskytlo díky Vaší podpoře všechno školní vybavení a zaplatilo mi školné. Děkuji za Vaši podporu mého studia. S láskou končím tento dopis.

Vaše milující dítě
Preethinesha D´Souza

Vamanjoor, listopad 2013

Můj milý sponzore Jiří Kaňo a všichni přátelé z Farnosti svatého Martina,

Ahoj! Preethinesha D´souza Vás zdraví v tomto nádherném vánočním čase. Modlím se, aby Vám nadcházející nový rok přinesl naději, radost a dobré zdraví. Jak se u vás všichni máte?

Dostala jsem Váš krásný dopis s datem 20. září 2013, přiloženou pohlednici i obrázek kostelů a kaplí z Vaší farnosti. Mnohokrát Vám děkuji. Ráda jsem si Váš dopis přečetla. Ten les, ve kterém jsem na fotografii, není bambusový. Jsou to ořechové stromy „arecanut“. Příbuzným i mně se daří dobře. Všichni se připojují a pozdravují Vás. Děkuji Vám za to, že jste mi v dopise představil sebe i své přátele. Vyřiďte jim ode mne vřelé pozdravy, objetí i polibky. Děkuji Vám za pochvalu mého studijního snažení ve škole. Také jsem si ráda přečetla o svatém Martinovi. Modlete se, prosím, za mou rodinu.

Má studia pomalu pokračují. Od 23. října mi začaly zkoušky po prvním semestru a pokračovaly až do osmého listopadu. Před zkouškami jsem měla týden prázdnin na přípravu. Po zkouškách mě čekalo 23 dní prázdnin, které jsem strávila doma. Pomáhala jsem mamince s domácími pracemi. Ve volném čase jsem četla časopisy.

V září naše škola pořádala „Den talentů“. Toho dne se pořádaly různé soutěže. Zapojila jsem se do tancování. Už se těším na Vánoce. Jsou to moje oblíbené svátky. V našem domě vždycky připravíme na Vánoce malé jesličky a vánoční strom. Ozdobíme vše malými žárovičkami. Oblečeme si nové šaty a jdeme na půlnoční mši. Maminka na ten den pro nás připraví cukroví a dobré jídlo. Potkáváme se se svými sousedy i příbuznými. Díky Vám jsem od sestry Daphne dostala krásnou látku na šaty a dárek pro rodinu (2 kovové mísy). Moc Vám děkuji.

Ještě jednou Vám posílám srdečná přání a končím tento dopis.

Vaše milující dítě
Preethinesha D´souza

červen 2013 Vamanjoor

Můj drahý podporovateli, pane Jiří Kaňo,

ahoj! Zdraví Vás Vaše sponzorované dítě Preethinesha. Píšu Vám tento první dopis a posílám Vám mnoho pozdravů. Daří se nám všem dobře. Byla jsem ráda, když jsem se od sestry Daphne dozvěděla, že mi budete pomáhat, abych mohla studovat. A proto se připojuji ke své rodině, abychom Vám vyjádřili díky za Vaši milou pomoc.

Nejdříve bych Vám ráda představila sebe a své příbuzné. Můj otec se jmenuje Thomas. Pracuje jako zemědělský dělník. Moje matka Leena roluje tabák. Jsem ze dvou dětí. Bratr se jmenuje Nithin Prakash a pracuje v opravně. Já studuji prvním rokem obor Bakalář obchodu na předuniverzitním studiu. Má škola se jmenuje Government First Grade College, Car Street. Je to patnáct kilometrů od domova. Každý den tam jezdím autobusem. Škola mi začíná v 9:30 ráno a končí ve čtvrt na pět odpoledne. Každý den si s sebou beru svačinu z domu. Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Prajna. Ráda čtu knihy s příběhy. Tento rok byl pro mě první na nové škole, a tak mi trvalo nějaký čas zvyknout si na nové kamarády a učitele. V dubnu a v květnu jsme měli letní prázdniny. To jsem byla doma a pomáhala mamince s domácností, třeba s vařením, úklidem domu a praním. Ve volném čase jsem si četla knížky.

Teď nastalo období dešťů a počasí je zde vlahé a příjemné. Každé den nám tu pořádně sprchne. I mí příbuzní se připojují, aby Vás pozdravili. Ještě jednou vyjadřuji velké díky a končím tento dopis.

Vaše milé dítě

Preethinesha D´souza